Coaching

Coaching is een proces van zorg en aandacht. Zorg en aandacht om de kracht, het talent, de prestaties en het leervermogen van mensen te verbeteren, te ontwikkelen. Dit gebeurt in een vertrouwensvolle relatie, waarin de gecoachte centraal staat, waardoor zelfinzicht en zelfacceptatie mede het resultaat zijn.

Soms blijken vertrouwde oplossingen niet meer te werken. Aangeleerde gewoontes, sleur of routine kunnen in de weg zitten, soms ook angst, onzekerheid en geforceerd gedrag. Gebeurtenissen in de privé- of werksfeer kunnen daadkracht en werkplezier verminderen. Soms stagneert functioneren en weet je echter niet waarom. Afstand nemen van de dagelijkse werkzaamheden met een ervaren deskundige kan de gewenste doorbraak en verdieping geven. Je zoekt dan een coach bij het maken van jouw keuzes, of bij het veranderen van gedrag, vermogens en overtuigingen.

Aangetoond is dat coaching een tastbare bijdrage levert bij vraagstukken in privé- of werksfeer. Voor jou kan dat bijvoorbeeld betekenen:

  • meer zelfvertrouwen bij het nemen van lastige beslissingen
  • beter inzicht in persoonlijke kwaliteiten en overtuigingen
  • een scherpere blik of oordeel over de situatie
  • meer zicht op gedrag en het effect ervan op anderen
  • inzicht in loopbaanwensen en –kansen