Emotion Focused Therapy for Individuals

Kortweg EFT. Het is echter verwarrend, omdat deze afkorting ook wordt gebruikt voor emotional freedom techniques en voor emotionally focused therapy for couples. Dat zijn andere werkvormen.

Hier gaat het om de onder andere door Leslie Greenberg ontwikkelde vorm van therapie, waarbij de emoties van de cliënt uitgangspunt zijn. Er wordt vanuit de emoties gewerkt die tijdens de sessies naar boven te komen.

Bij deze werkwijze gaan we er vanuit dat er vier soorten emoties zijn:

  • Primaire adaptieve emoties (‘gepaste’ emoties): de emotie die opkomt past bij de situatie en de intensiteit is daarmee in overeenstemming (bijv. verdriet bij een verlies)
  • Primaire maladaptieve emoties: de emotie is niet passend (bijv. boos worden bij een verlies) of de intensiteit is te groot of te klein in verhouding tot de situatie
  • Secundaire emoties: emoties die volgen op de primaire emotie. Dat kan bijvoorbeeld omdat iemand vindt dat hij of zij de primaire emotie niet mag tonen en is dan bijvoorbeeld boos op zichzelf omdat er toch verdriet wordt gevoeld.
  • Instrumentele emoties: mensen gebruiken emoties om iets voor elkaar te krijgen. Dit proces kan zowel bewust als onbewust zijn.

In een sessie op basis van EFT wordt met een aantal processen gewerkt, die als doel hebben de emoties te doorwerken zodat bij de primaire adaptieve emotie wordt uitgekomen. Deze is nodig om adequaat op de situatie te reageren en uiteindelijk als mens steviger in het leven te staan. Dit is een uitstekende werkvorm om met niet-verwerkte emotie of weggestopte emotie te werken.

EFT is een werkvorm die nauw verwant is aan de cliëntgerichte therapie. De coach of therapeut stelt de cliënt en de ervaring van de cliënt centraal. De cliënt bepaalt zelf waar aan gewerkt wordt.

In onze praktijk werken we met EFT voor niet acute problematiek en als onderdeel van het coachingsproces. Bij zwaardere problematiek of psychosomatiek verwijzen we door naar psychologen die met EFT werken.