NLP

NLP (neurolinguïstisch programmeren) werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. NLP blijkt een krachtig middel om iemands doelstellingen te verwezenlijken. Het werd in eerste instantie toegepast binnen de psychotherapie, maar het blijkt op tal van gebieden erg nuttig te zijn: onderwijs, communicatietrainingen, management, gezondheid.

NLP bestudeert wat genoemd kan worden ‘de structuur van de subjectieve ervaring’. Dat wil zeggen, NLP bestudeert de patronen (programma’s) die worden gecreëerd door de interactie tussen het brein (neuro), de taal (linguïstisch) en het lichaam. Deze samenwerking tussen brein, taal en lichaam kan zorgen voor uitzonderlijke prestaties dan wel voor problemen. Veel van de NLP-technieken zijn ontstaan uit het in kaart brengen van de bijzondere vaardigheden van mensen, die ergens in uitblinken.

Al vanaf onze geboorte doen we dagelijks ontelbare indrukken op via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven). Onze zintuigen filteren alle prikkels die binnenkomen, omdat we simpel gezegd gek zouden worden als we alle prikkels zouden moeten verwerken. Daardoor ontstaat bij ieder van ons een eigen weergave van de wereld om ons heen. Doordat veel indrukken in ons geheugen staan en we daar voor onszelf conclusies aan verbonden hebben, bepalen al deze indrukken hoe we uiteindelijk geworden zijn. Door met name de belemmerende indrukken en conclusies een andere betekenis te geven, danwel te veranderen, kunnen we onze doelstellingen makkelijker bereiken en een groot aantal van onze problemen oplossen.

Door te realiseren dat iedereen een eigen weergave van de wereld heeft, en dat die weergave nooit overeenkomt met de totale werkelijkheid (binnen NLP zeggen we ‘de kaart is niet het gebied’), kunnen we veel verbeteren in de communicatie met anderen.